Grafikskolan

Praktiskt information för inlämning av tryckunderlag till Bregmos.

TVISTAT GODIS/YEPPOS 

Vi vill ha vektoriserade filer.

Logotyper och texter bör vara vektoriserade.
Filformaten heter lämpligen EPS, AI eller PDF.

”Vad är en vektoriserad fil?”
Vektoriserade filer är uppbyggda av linjer och kurvor, istället för punkter, det innebär att man kan förminska och förstora bilden utan att den blir synbart pixlig eller förstörd.
Man sparar dessa filer som speciella filformat i exempelvis programmet Abobe Illustrator, filformatet brukar heta EPS, AI eller PDF.
Vektorgrafik används framförallt för att få skarpa och tydliga kanter och konturer på texter, logotyper mm.
Nackdelen med vektorgrafik är att den inte kan användas till fotografier eftersom de innehåller för mycket färginformation.

vektoriserat

 

 

Bilden till vänster samt den i mitten visar vektoriserade filer, den till höger är en pixlig bitmappsbild.

”Hur vektoriserar jag text?”
Text i vektoriserade filer blir inte per automatik vektoriserade. Innehåller dessa filer text måste man skapa banor av texten, när det är gjort kan man inte ändra i texten mer.
I Adobe Illustrator markerar man textblocket och högerklickar för att få upp en meny. Välj ”skapa textkonturer”.
I Adobe Indesign väljer man ”text” i menyn och sedan ”skapa textkonturer”.
När detta är gjort kan man öppna filen för redigering och få rätt utseende på texten oavsett om typsnittet finns installerat på datorn eller ej.

outlines

 

TABLETTASKAR/QUATRE/TUGGUMMI

Vi vill ha bra upplösning på bilder, 300 dpi.

”Vad innebär 300 dpi?”
Detta gäller bilder av t.ex. formatet JPG.
Förkortninger står för dots per inch/punkter per tum, ett modernare namn är ppi.
Det är ett mått på digitala bilders upplösning, ett mått på detaljrikedomen i en bild. I allmänhet ger en bild med högre upplösning bättre tryckkvalitet.

Är upplösningen för låg kan vi se pixlarna och vi uppleva rutnätet i den digitala bilden.
Är upplösningen för hög tar bilden upp onödigt stort lagringsutrymme. Här är resultatet av olika upplösningar.
Du kan se förhållandet mellan bildstorlek och upplösning i dialogrutan Bildstorlek i Photoshop.

pixlar

bildstorlek