Bregmos arbeid
for en godt miljø

Vi arbeider for et holdbart miljø og er sertifisert siden 2011 henhold til ISO 14001. Derfor bruker vi grønn energi, og i vårt eget trykkeri benytter vi oss av vannbaserte farger. For å bidra til at emballasjer blir samlet inn samarbeider vi med FTI, som sørger for gjenvinne emballasjer på best mulig måte.

Ut fra kundens krav og behov arbeider vi for å velge produkter med så lav miljøbelastning som mulig. I tillegg stiller vi relevante miljøkrav ved valg av egne leverandører, varer og tjenester.

Gjennom planlegging av levering og valg av miljøtilpassede kjøretøy arbeider vi for å redusere klimapåvirkning fra våre transporter, noe som minsker forurensning av jord, luft og vann.

Vi samvirker i miljøspørsmål med kunder og leverandører, og arbeider mot et så ressurssmart kontor som mulig.

Vårt arbeid skal preges av kontinuerlige forbedringer i alt vi gjør i vår virksomhet, og være i overensstemmelse med gjeldende lover og regler. Vi skal også arbeide for en effektiv bruk av energi, råvarer og produkter som kan bidra til en holdbar utvikling.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil vite mer om vårt miljøarbeid.

Iso Certifikat